Fè lajan epi ofri pwodwi ki ede moun viv yon vi miyò.


rings

Kòmanse ak solisyon byenèt pou ede ou viv pi bon fason posib rive ak pwodwi ak sèvis fondamantal pou kay ak biznis ou, 5LINX se sèl grenn kote ou bezwen pase pou tout sa ou bezwen.

 

Fanmi Pwodwi Pou Kay 5LINX

akèy

Pwodwi tout moun bezwen pou kay sa yo tankou enèji, telekominikasyon, sipò teknik ak sekirite bay plis chwa pou kliyan ou yo kapab ekonomize lajan sou pwodwi yo itilize chak jou. Fanmi pwodwi sa yo gen yon bagay pou chak fwaye kèlkeswa gwosè li oswa kantite lajan moun nan kay la ap fè.

Fanmi Pwodwi Byenèt 5LINX

byenèt

Fanmi Pwodwi Byenèt 5LINX la se yon liy pwodwi pou lasante nou te kreye pou bay moun chwa pou viv yon vi an sante ak akonpli. Kèlkeswa objektif kliyan an pou kondisyon fizik li oswa byenèt li, fanmi pwodwi sa yo ofri yon lòt chwa ki ankouraje yo viv pi byen.

Fanmi Pwodwi Biznis 5LINX

biznis

Nou te kreye fanmi pwodwi sa a pou ede biznis depanse mwens epi fè plis benefis. Kòmanse nan tretman peman tonbe nan maketing mobil, 5LINX ofri yon solisyon pou tout kalite biznis.

Evènman Fòmasyon Entènasyonal

Evènman Fòmasyon 5LINX yo san parèy nan fè kè moun kontan ak valè nan endistri vant dirèk la. Kit se evènman lokal, rejyonal oswa entènasyonal, reprezantan 5LINX yo jwenn yon opòtinite pou aprann nan men dirijan antrepriz ak oratè ki espesyalize nan motivasyon ki renome nan tout monn nan.

“Nou genyen yon sistèm siksè ki pa sèlman nan pale met la epi nou bay fòmasyon nan chak mach chimen karyè reprezantan nou yo. Reprezantan yo nan biznis pou tèt yo, men pa poukont yo.”

Jeb Tyler, Vis Prezidan Egzekitif Maketing.

Evènman K Ap Vini

Anpil Moun Rekonèt Nou

5LINX genyen anpil rekonesans paske kokennchenn òganizasyon sa yo rekonèt li kòm youn nan pi gwo konpayi vant dirèk nan lemonn.

5LINX inc500 4 ane youn apre lòt

5LINX inc5000 lis onè

5LINX DSN global 100

success magazine

Rochester Premye 100

Ou Vle Aprann Plis?

Misyon nou se mete Reprezantan Maketing Endepandanyo avan kote nou ofri pwodwi ak sèvis ki ede moun viv yon vi miyò.

 

Aprann Sou 5LINX Lanse Biznis Ou