5LINX, Pwodwi 5LINX, Sèvis 5LINX , Pwodwi, Sèvis, 5LINKS, 5 Links, 5 linx, www.5LINX.com, 5linx.com, five links, 5link, Hi5, Hi5 Boost, Boost

Tout moun ta renmen pou sante fizik toujou rete anfòm konsa yo kapab viv ak pi bon sante. Hi5 Edge se pi bon sipleman ou te kapab genyen pou ofri kliyan ou yo ki ede yo gen plis andirans, genyen yon metabolis ki pi dinamik, garanti yo antre nan laj an sante epi ankouraje sante kadyovaskilè.

Ti grenn dou ki fonn nan bouch sa yo ap ede ou viv ak pi bon sante nan nivo selil ou yo epi fè kalori tounen enèji. Lè kliyan ou yo mete Hi5 Edge nan woutin nitrisyon ak sante fizik yo chak jou, y ap reflechi pi byen, y ap pi fre, epi y ap santi yo gen pi bon sante yo janm genyen nan vi yo.

Karakteristik & Avantaj

  • Ede bay plis andirans
  • Amelyore metabolis ou pou li pi dinamik
  • Kore sèvo a pou travay pi byen
  • Fè ou antre nan laj an sante
  • Ede kenbe yon bon nivo kolestewòl (nan yon nivo ki bon pou lasante)